Osnovni podaci

* Ime
*
* Lozinka:
* Lozinka ponovo:
* Pib
* Telefon

Oblasti rada


Izaberite najviše 5 oblasti rada.


3D snimanje objekata

Deoba parcela

Etažiranje objekata i specifikacija posebnih delova

Inženjerska geodezija u postupku izgradnje objekata i infrastrukture,

Iskolčavanje objekata

Izrada Elaborata geodetskih radova za ozakonjenje objekta - Legalizacija objekata

Izrada geodetskih elaborata za provođenje promena u katastru

Izrada geodetskog snimka

Izrada katastarsko-topografskih planova

Izrada situacionih planova

Izrada topografskih planova

Obeleževanje objekata

Omeđavanje katastarskih parcela

Ostali geodetski inženjerski poslovi

Praćenje sleganje objekata

Snimanje parcela

Snimanje podzemnih vodova

Tehnički prijem objekata upotrebna dozvola

Ukoliko želite da predložite oblast rada koja se ne nalazi na spisku, upišite u kućicu:Adresa

* Mesto


* Opština

* Ulica * Broj


Popunjavanjem formulara prihvatate opšte uslove korišćenja.